Làm phim Điện Biên Phủ

Làm phim Điện Biên Phủ

Cho đến bây giờ mỗi lần nhớ lại những kỷ niệm về chuyến đi làm phim ở Điện Biên Phủ, tôi vẫn còn bồi hồi và xúc động, bởi những kỷ niệm đó như vừa mới xảy ra.
Đại đoàn 304 trong Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại đoàn 304 trong Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ

Thực hiện chủ trương của Đảng, trong những năm 1950, 1951, tiếp theo Đại đoàn 308, 5 đại đoàn chủ lực lần lượt được thành lập đứng chân trên địa bàn chiến lược. Đại đoàn chủ lực cơ động 304 (nay là Sư đoàn 304) được thành lập ngày 10-3-1950, là một trong hai đại đoàn thành lập sớm nhất của quân đội ta trong kháng chiến chống Pháp.
Mệnh lệnh (Bổ sung Mệnh lệnh số 95 ML/B1 ngày 10/4)

Mệnh lệnh (Bổ sung Mệnh lệnh số 95 ML/B1 ngày 10/4)

I. ĐỊCH TÌNH Như đã kết luận trong hội nghị tham mưu trưởng. II. CHỦ TRƯƠNG CỦA BỘ Căn cứ vào nhiệm vụ chung và nhiệm vụ trước mắt, Bộ quyết định từ ngày 1/5 đến ngày 5/5 phải căn bản hoàn thành được nhiệm vụ của giai đoạn 3, tức là tiêu diệt thêm một bộ phận sinh lực địch, chiếm lĩnh một số cao điểm phía đông và một số cứ điểm phía tây đạt mục đích triệt tiếp viện và tiếp tế của địch. Trong 5 ngày sau từ 6/5 đến 10/5, nhiệm vụ chủ yếu là củng cố trận địa đã chiếm lĩnh, phát triển trận địa tiếp cận, tổ chức các thứ hỏa lực để khống chế không phận, bắn phá tung thâm, tăng cường hoạt động nhỏ và đoạt tiếp tế địch, chuẩn bị đánh tung thâm.
Công an Nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bài học về sự phối hợp giữa công an và quân đội trong giai đoạn hiện nay

Công an Nhân dân trong Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bài học về sự phối hợp giữa công an và quân đội trong giai đoạn hiện nay

Ngay khi bước vào Đông Xuân 1953-1954, ngành Công an được giao nhiệm vụ phối hợp với lực lượng quân đội trực tiếp bảo vệ Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhận thức rõ tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chiến dịch, Bộ Công an xác định đây là công tác trọng tâm của lực lượng Công an, lãnh đạo Bộ chỉ đạo cho toàn lực lượng đẩy mạnh mọi hoạt động phục vụ chiến dịch.
Tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm tích cực giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ

Tiếp tục thấu triệt phương châm đánh chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm tích cực giành toàn thắng cho chiến dịch Điện Biên Phủ

Hai đợt tấn công của quân ta ở mặt trận Điện Biên Phủ đều thắng lợi, tiêu diệt hơn 2/5 sinh lực địch, chiếm lĩnh những cao điểm ở phía Bắc và hầu hết những cao điểm ở phía Đông khu Mường Thanh, đánh chiếm sân bay và bắt đầu hạn chế sự tiếp tế của địch, tạo những điều kiện căn bản cho quân ta hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ quân địch ở Điện Biên Phủ.
[Video] Điện Biên hôm nay: Về với chiến trường năm xưa

[Video] Điện Biên hôm nay: Về với chiến trường năm xưa

Đến thăm Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - nơi lưu giữ nhiều hiện vật và những tài liệu, thông tin, hình ảnh về chiến dịch lịch sử 70 năm trước - du khách được biết đến nhiều hơn về sự hào hùng và cả những bi thương của Chiến dịch Điện Biên Phủ.
Xem thêm