“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”

“Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vào 70 năm trước đã trở thành một trong những ngọn nguồn cảm hứng sáng tạo mãnh liệt với các văn nghệ sĨ cách mạng Việt Nam.
[Video] Hiệp đồng tác chiến tạo bất ngờ cho thực dân Pháp

[Video] Hiệp đồng tác chiến tạo bất ngờ cho thực dân Pháp

Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của tinh thần dũng cảm kiên cường với trí thông minh sáng tạo và những nỗ lực phi thường để khắc phục những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua, làm được những việc tưởng chừng không thể làm nổi, tạo nên bước tiến vượt bậc về khả năng và sức mạnh chiến đấu để đánh bại mọi kẻ thù.
Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ

Hồ Chí Minh với chiến dịch Điện Biên Phủ

Một trong những nhân tố quyết định làm nên chiến thắng trong Đông-Xuân 1953-1954, với đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, đó là sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
[Video] Cái bẫy Điện Biên Phủ

[Video] Cái bẫy Điện Biên Phủ

Trong kế hoạch Na-va đông xuân 1953-1954, Bộ Tổng tham mưu Pháp muốn giăng một cái bẫy nhử đối phương vào tròng. Thế nhưng, người giăng bẫy lại chính là người bị mắc bẫy.
[Video] Chiến thắng Điện Biên Phủ: Phản ứng của nước Mỹ

[Video] Chiến thắng Điện Biên Phủ: Phản ứng của nước Mỹ

Trong lịch sử thế giới cận hiện đại, Chiến thắng Điện Biên Phủ của nhân dân Việt Nam được coi là sự kiện nổi bật, có tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình quân sự, chính trị thế giới nhiều thập kỷ qua. Sự kiện này đã tạo ra cơn chấn động lớn đối với nhiều quốc gia, trong đó có nước Mỹ.
Xem thêm